خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری (۲)

پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری   هدف پرسشنامه : بررسی ادراک افراد درباره ریسک سرمایه گذاری.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۷ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری دارای ۲۷ سوال و نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری (۱)

پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری   هدف پرسشنامه : بررسی ادراکات افراد از ریسک سرمایه گذاری.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری دارای  ۲۶ سوال و نوع فایل : …

ادامه مطلب »