خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ریسک بالقوه در فعالیت های بازمهندسی فرآیند

 پرسشنامه ریسک بالقوه در فعالیت های بازمهندسی فرآیند هدف : بررسی سطح ریسک بالقوه در فعالیت‌های بازمهندسی فرآیند کسب و کار نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه ریسک بالقوه در فعالیت های بازمهندسی فرآیند دارای …

ادامه مطلب »