خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه رویکردها نسبت به تبلیغات

پرسشنامه رویکردها نسبت به تبلیغات   هدف: بررسی نگرش افراد نسبت به تبلیغات و جهان شمول بودن آن.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 7   نوع فایل Word 2007 …

ادامه مطلب »