خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه رویه های پلیس 1

پرسشنامه رویه های پلیس 1   هدف پرسشنامه  : بررسی ویژگی های رویه های استفاده شده توسط پلیس.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 24   نوع فایل : Word 2007   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رویه های پلیس 2

پرسشنامه رویه های پلیس 2   هدف پرسشنامه  : بررسی ویژگی های رویه های استفاده شده توسط پلیس.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 11   نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »