خانه / آرشیو

آرشیو

آگاهی از بیوتکنولوژی و دانش بیولوژی و ژنتیک

پرسشنامه آگاهی از بیوتکنولوژی و دانش بیولوژی و ژنتیک   هدف پرسشنامه : بررسی رفتارها در زمینه آگاهی از بیوتکنولوژی و دانش بیولوژی و ژنتیک.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزش ها و سبک زندگی

پرسشنامه ارزش ها و سبک زندگی   هدف پرسشنامه : بررسی ارزش ها و سبک های زندگی افراد.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  35   نوع فایل : Word 2007   …

ادامه مطلب »

پرسشنامه زندگی کاری

پرسشنامه زندگی کاری   هدف پرسشنامه :بررسی اینکه آیا شغل شما، شما را خشنود می سازد یا نه.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر یک از جملات زیر، در مقابل جملاتی که با آن موافق هستید، A و در مقابل جملاتی که با آن مخالف هستید، B بگذارید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل …

ادامه مطلب »

پرسشنامه شوخ طبعی

پرسشنامه شوخ طبعی هدف پرسشنامه شوخ طبعی : بررسی وجود حس شوخ طبعی در محیط کار میباشد. نحوه تکمیل این پرسشنامه : درباره تجارب خود در محیط کار در طول هفته گذشته فکر کنید و با توجه به رتبه بندی زیر، به هر یک از جملات امتیاز بدهید: ۱: هرگز؛        ۲: به ندرت؛    ۳: گاهی؛        ۴: اغلب؛        ۵: همیشه توضیحات : سوالات پرسشنامه شوخ طبعی به صورت ۵ گزینه ای طراحی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه توجه به سلامتی

 پرسشنامه توجه به سلامتی   هدف پرسشنامه : بررسی میزان توجه افراد به سلامتی خود.   نحوه تکمیل :پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف نظر خود را بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  11   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه استرس سبک زندگی

پرسشنامه استرس سبک زندگی   هدف پرسشنامه : بررسی استرس سبک زندگی.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت4  گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  22   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تضاد بین کار – خانواده

پرسشنامه تضاد بین کار – خانواده   هدف پرسشنامه : بررسی تضاد بین کار خانواده.   نحوه تکمیل : نظر خود را درباره هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  11   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تضاد کار – خانواده

پرسشنامه تضاد کار – خانواده   هدف پرسشنامه : بررسی تضاد بین فعالیت های مربوط به کار و خانواده.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  24   نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه فعالیت‌های کار و خانه

پرسشنامه فعالیت‌های کار و خانه هدف پرسشنامه : بررسی تضاد بین فعالیت‌های کار و خانه در نگرش‌های زنان.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  12   نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »

پرسشنامه شخصیت شغلی

پرسشنامه شخصیت شغلی   هدف پرسشنامه : ارزیابی شخصیت شغلی.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، بهترین گزینه ای که نظر شما را توصیف می‌کند، انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  40   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش تفکرات کنونی

پرسشنامه سنجش تفکرات کنونی   هدف پرسشنامه : سنجش تفکرات کنونی افراد نسبت به خود.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  20   نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خودارزیابی تفکر و حل مساله

پرسشنامه خودارزیابی تفکر و حل مساله   هدف پرسشنامه : ارزیابی شیوه تفکر و حل مساله در افراد   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 4 گزینه ای طراحی شده است.   تعداد سوالات:  25   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ریسک پذیری

 پرسشنامه ریسک پذیری هدف پرسشنامه : بررسی میزان تمایل افراد به ریسک پذیری. نحوه تکمیل : هر کدام از جملات زیر را بخوانید و با توجه به طیف زیر به آنها امتیاز دهید: ۱: شبیه به من نمی‌باشد؛    ۲: گاهی شبیه به من می‌باشد؛    ۳: معمولاً شبیه به من می‌باشد. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تفکر افراد پس از رویدادهای منفی

 پرسشنامه تفکر افراد پس از رویدادهای منفی هدف پرسشنامه : بررسی توانایی مدیریت بر تفکرات پس از رویدادهای منفی. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  18 نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »

خوشبینی(سنجش میزان خوشبینی در افراد)

پرسشنامه خوشبینی(سنجش میزان خوشبینی در افراد)   هدف پرسشنامه : سنجش میزان خوشبینی در افراد.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10   نوع فایل : Word 2007   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه کنترل تفکرات

پرسشنامه کنترل تفکرات   هدف پرسشنامه : بررسی روش های کنترل تفکرات نامطلوب.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر یک از جملات زیر، مشخص کنید هنگامی که تفکر ناخواسته یا نامطلوبی را تجربه می‌کنید:   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 4 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  30   نوع فایل : Word 2007   روایی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خوش‌بینی

 پرسشنامه خوش‌بینی   هدف پرسشنامه :توسعه خوشبینی جهت بهبود عملکرد.   نحوه تکمیل :میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  29   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک …

ادامه مطلب »

پرسشنامه خود شیفتگی

 پرسشنامه خود شیفتگی   هدف پرسشنامه : بررسی خودشیفتگی.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر زوج جمله، جمله ای که با آن موافق هستید را علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  40   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی …

ادامه مطلب »

پرسشنامه ادراک شخصیت

 پرسشنامه ادراک شخصیت   هدف پرسشنامه : بررسی و ارزیابی شخصیت بر مبنای ادراک از ویژگی های مربوط به چهره می‌باشد. هدف دیگر، توجه به اعتبار این نوع ارزیابی است.   نحوه تکمیل : توصیفات زیر از دو گروه مختلف افراد را مطالعه کنید. هنگام مطالعه این توصیفات، تصور کنید هر فردی شبیه به چیست؟ آنگاه، ویژگی های رخساری آنها را در ویژگی های زیر رتبه بندی کنید. برای ویژگی هائی که …

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش ماکیاولیسم

 پرسشنامه سنجش ماکیاولیسم   هدف پرسشنامه : بررسی وجود روحیه ماکیاولیسم در افراد.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به مقیاس زیر، عددی را که بیانگر احساس شما می‌باشد در کنار هر جمله قرار دهید. 1: کاملاً مخالفم             2: مخالفم         3: نه موافقم، نه مخالفم 4: موافقم             5: کاملاً موافقم   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه …

ادامه مطلب »