خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه روابط بین شخصی

 پرسشنامه روابط بین شخصی   هدف پرسشنامه :بررسی میزان تمایل به برقراری روابط بین شخصی.   نحوه تکمیل : برای هر کدام از موارد زیر، یکی از گزینه‌های شش گانه را انتخاب کنید.   توضیحات :  سوالات این پرسشنامه به صورت 6 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  21   نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه روابط بین شخصی

پرسشنامه روابط بین شخصی   هدف پرسشنامه : بررسی میزان تمایل به برقراری روابط بین شخصی.   نحوه تکمیل : برای هر کدام از موارد زیر، یکی از گزینه‌های شش گانه را انتخاب کنید.   توضیحات :  سوالات این پرسشنامه به صورت 6 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  16   نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »