خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه روابط با عرضه کننده در زنجیره تأمین

پرسشنامه روابط با عرضه کننده در زنجیره تأمین   هدف پرسشنامه بررسی روابط با عرضه کننده در زنجیره تأمین می باشد.   نحوه تکمیل: با توجه به روابطی که با این شرکت در زنجیره تأمین دارید، با هر یک از جملات زیر چقدر موافق هستید؟ توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه …

ادامه مطلب »