خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه رهبری چندعاملی

 پرسشنامه رهبری چندعاملی   هدف پرسشنامه : بررسی رهبری چندعاملی در سازمان.   نحوه تکمیل :پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف مشخص کنید که رهبری در سازمان:   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  39   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه …

ادامه مطلب »