خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه رهبری دانشی

 پرسشنامه رهبری دانشی   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف رهبری دانشی در سازمان.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  26   نوع فایل : Word 2007   روایی …

ادامه مطلب »