خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه رهبری تحول گرا(2)

پرسشنامه رهبری تحول گرا(2)   هدف پرسشنامه : بررسی رهبری تحول گرا در سازمان.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف مشخص کنید که رهبر من……………..   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  24   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه …

ادامه مطلب »