خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه رضایت مشتری و پیامدهای آن

پرسشنامه رضایت مشتری و پیامدهای آن هدف پرسشنامه : بررسی رضایت مشتری از خدمات ارائه شده توسط سازمان نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه رضایت مشتری و پیامدهای آن دارای ۹ سوال است. نوع …

ادامه مطلب »