خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه رضایت شغلی فروشندگان

پرسشنامه رضایت شغلی فروشندگان هدف: بررسی میزان رضایت شغلی فروشندگان. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه رضایت شغلی فروشندگان دارای ۱۶ سوال است. نوع فایل Word 2007 میباشد. روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه …

ادامه مطلب »