خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه رضایت بیمار

پرسشنامه رضایت بیمار هدف : بررسی میزان رضایت بیماران از خدمات ارائه شده توسط بیمارستان . نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر  با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات :  سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه رضایت بیمار دارای ۲۶ سوال است. نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رضایت بیماران از بیمارستان

پرسشنامه رضایت بیماران از بیمارستان هدف : بررسی رضایت و انتظارات بیماران از خدمات ارائه شده توسط بیمارستان نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه رضایت بیماران از بیمارستان دارای ۲۱ سوال است. نوع …

ادامه مطلب »