خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه رضایت بیمار

پرسشنامه رضایت بیمار   هدف : بررسی میزان رضایت بیماران از خدمات ارائه شده توسط بیمارستان .   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر  با توجه به طیف مشخص کنید .   توضیحات :  سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  26   نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه رضایت بیماران از بیمارستان

پرسشنامه رضایت بیماران از بیمارستان   هدف : بررسی رضایت و انتظارات بیماران از خدمات ارائه شده توسط بیمارستان   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید .   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 21   نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »