خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه رابطه بین فروشنده و مشتری

پرسشنامه رابطه بین فروشنده و مشتری   هدف: بررسی رابطه بین فروشنده و مشتری.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 19   نوع فایل Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »