خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه دلایل توجه به تبلیغات

 پرسشنامه دلایل توجه به تبلیغات هدف پرسشنامه : بررسی دلایل توجه به تبلیغات و نادیده گرفتن تبلیغات نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه دلایل توجه به تبلیغات دارای ۲۰ سوال است. نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »