خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه درک از مدیریت منابع انسانی

پرسشنامه درک از مدیریت منابع انسانی   هدف پرسشنامه : هدف از این پرسشنامه، شناسائی تفاوت های فردی در ادراک نقش مدیریت منابع انسانی می‌باشد. همچنین، این پرسشنامه به بررسی روابط بین مفاهیم مدیریت منابع انسانی سخت و نرم و دیگر نظریه های رفتار سازمانی می‌پردازد.   نحوه تکمیل : جان استوری(1992) بحث می‌کند که واژه «مدیریت منابع انسانی» به روش های متناقضی استفاده می‌شود. ادراک شما از نقش وظیفه چیست؟ هر …

ادامه مطلب »