خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه خوش‌بینی

 پرسشنامه خوش‌بینی   هدف پرسشنامه :توسعه خوشبینی جهت بهبود عملکرد.   نحوه تکمیل :میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات:  29   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک …

ادامه مطلب »