خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه خود نظارتی

پرسشنامه خود نظارتی   هدف پرسشنامه : بررسی توانایی خودنظارتی در افراد.   نحوه تکمیل :  مشخص کنید که هر کدام از جملات زیر در مورد شما درست یا غلط است. اگر جمله ای درست است، حرف T و اگر غلط است حرف F را در سمت راست جمله بنویسید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 2 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل …

ادامه مطلب »