خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه خود ارزیابی

پرسشنامه خود ارزیابی هدف پرسشنامه : این پرسشنامه، در شناسایی عواملی که انجام خودارزیابی را برای سازمان‌ها ضروری می‌کند، به مدیران کمک می‌کند.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، نظر خود را درباره اهمیت هر مورد در آغاز و استمرار خودارزیابی بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل …

ادامه مطلب »