خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه خود ارزیابی کسب و کار

 پرسشنامه خود ارزیابی کسب و کار   هدف: هدف از این پرسشنامه، ارزیابی کسب و کار توسط کارکنان می‌باشد.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف بیان کنید. نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است   تعداد سوالات:  14 نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان …

ادامه مطلب »