خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه خودرهبری

پرسشنامه خودرهبری   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف خودرهبری در سازمان.   نحوه تکمیل :میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  35   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک …

ادامه مطلب »