خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه خودآگاهی

 پرسشنامه خودآگاهی  هدف پرسشنامه : این پرسشنامه با هدف کشف دیدگاه فرد نسبت به خودش و اینکه چطور می‌تواند با توجه به نیازهای خاصی که دارد به بهبود خود بپردازد، طراحی گردیده است. پاسخ‌های شما به پرسش‌ها باید منعکس کننده نگرش‌ها و رفتارهایی باشد که هم اکنون دارا هستید و نه آنچه که شما دوست دارید داشته باشید.   نحوه تکمیل :به هریک از پرسش‌ها با توجه به طیف شش گانه زیر …

ادامه مطلب »