خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه خصوصی سازی

پرسشنامه خصوصی سازی   هدف پرسشنامه  : بررسی نگرش افراد درباره موضوعات مختلف در خصوصی سازی.   نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 41   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »