خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه حوزه های بازاریابی و توسعه به لحاظ مدیریت دانش

 پرسشنامه حوزه های بازاریابی و توسعه به لحاظ مدیریت دانش   هدف پرسشنامه  : بررسی حوزه های بازاریابی و توسعه به لحاظ مدیریت دانش در سازمان هایی که از چندین شرکت تشکیل شده اند.   نحوه تکمیل: میزان کاربرد رویه های مدیریت دانش را در هریک از موارد زیر با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و …

ادامه مطلب »