خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه حلقه های کیفیت

 پرسشنامه حلقه های کیفیت هدف پرسشنامه: بررسی میزان توجه سازمان به شکل گیری و توسعه حلقه های کیفیت. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه حلقه های کیفیت به صورت سه گزینه ای  طراحی شده است و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه حلقه های کیفیت دارای هیجده سوال و نوع فایل …

ادامه مطلب »