خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه جانشین های رهبری

پرسشنامه جانشین های رهبری   هدف پرسشنامه :این پرسشنامه به تعیین ویژگی های کارکنان و ویژگی های سازمان که وجود رهبری رابطه مدار و وظیفه مدار را غیر ضروری می‌کند، کمک می‌کند.   نحوه تکمیل : نوع ویژگی هایی که وجود رهبری (رابطه مدار و وظیفه مدار) را غیر ضروری می‌کند، مشخص شده است. در آخرین ستون سمت چپ، ویژگی هایی که وجود رهبری (رابطه مدار و وظیفه مدار) را در سازمان …

ادامه مطلب »