خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت

 پرسشنامه توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت   هدف پرسشنامه: بررسی میزان توجه به بعد توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر یک از موارد پرسشنامه، با توجه به طیف مشخص کنید که هر مورد به چه میزان در سازمان شما انجام می‌شود. این پرسشنامه به صورت ۵  سوالی طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه توسعه …

ادامه مطلب »