خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه توسعه مدیریت

پرسشنامه توسعه مدیریت هدف پرسشنامه : بررسی میزان اهمیت عوامل اثرگذار بر توسعه مدیریت.   نحوه تکمیل : میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را در توسعه مدیریت مشخص کنید.   توضیحات :   سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 20   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه …

ادامه مطلب »