خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه توسعه رهبران

 پرسشنامه توسعه رهبران   هدف پرسشنامه :پرسشنامه زیر به بررسی میزان آمادگی رهبران ارشد در توسعه سایر رهبران در سازمان‌های شما کمک می کند. این پرسشنامه، شاخصی در اختیار شما قرار می‌دهد که از طریق آن توسعه فعالیت رهبری در سازمان بررسی می‌شود.   نحوه تکمیل : احساس خود را در مورد رخداد هرکدام از عوامل زیر در سازمان خود بیان کنید آنگاه اعداد را با هم جمع کنید تا یک امتیاز …

ادامه مطلب »