خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه توسعه استراتژی بازاریابی

پرسشنامه توسعه استراتژی بازاریابی   هدف پرسشنامه  :  ارزیابی میزان گرایش سازمان به توسعه استراتژی بازاریابی   نحوه تکمیل : در این پرسشنامه مجموعه مواردی جهت توسعه استراتژی بازاریابی بیان شده است. میزان توجه سازمان به هر یک از این موارد را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح …

ادامه مطلب »