خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه تمایل به عدالت و تساوی

پرسشنامه تمایل به عدالت و تساوی هدف پرسشنامه : بررسی تمایل کارکنان به عدالت و تساوی در سازمان.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  16   نوع فایل : Word 2007   روایی و …

ادامه مطلب »