خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه تغییر سازمانی

پرسشنامه تغییر سازمانی   هدف پرسشنامه : بررسی گرایش و تمایل سازمان برای تغییر.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه تغییر سازمانی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه تغییر سازمانی دارای ۱۰ سوال و نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »