خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه تعاملات ویژه با مشتریان

 پرسشنامه تعاملات ویژه با مشتریان   هدف پرسشنامه : بررسی سرمایه گذاری های انجام شده بر روی تعاملات ویژه با مشتریان   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 18   نوع …

ادامه مطلب »