خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه تصمیم گیری در رابطه با خرید نرم افزارهای کپی شده (غیر اصل)

پرسشنامه تصمیم گیری در رابطه با خرید نرم افزارهای کپی شده (غیر اصل) هدف: بررسی تصمیم گیری در زمینه خرید نرم افزارهای غیر اصل. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه تصمیم گیری در رابطه با خرید …

ادامه مطلب »