خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه تحمل ابهام

پرسشنامه تحمل ابهام   هدف پرسشنامه : بررسی میزان تحمل موقعیت مبهم و نامطمئن در افراد.   نحوه تکمیل :شماره ای که میزان موفقیت شما را با هر عبارت بیان می‌کند، انتخاب نمایید. گزینه‌های مربوط به عبارات از طیفی با هفت گزینه تشکیل شده است که نحوه کدگذاری آنها به شرح زیر می‌باشد:   کاملاً مخالفم: 1     تاحدودی مخالفم: 2    کمی مخالفم: 3     نه مخالفم، نه موافقم: 4 کمی موافقم: 5    …

ادامه مطلب »