خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه تحلیل نقاط قوت در بازاریابی

پرسشنامه تحلیل نقاط قوت در بازاریابی   هدف پرسشنامه  : تحلیل نقاط قوت در بازاریابی   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر یک از موارد بیان شده در پرسشنامه، میزان قوت و ضعف عملکرد سازمان در آن مورد و همچنین اهمیتی که آن مورد دربازاریابی دارد را مشخص کنید.   توضیحات : 41 سوال این پرسشنامه «اهمیت عوامل» را با دو گزینه «زیاد» و «کم» سنجیده و «وضعیت عملکرد بازاریابی در هر …

ادامه مطلب »