خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه تبلیغات متحرک در شرکتهای چند ملیتی

پرسشنامه تبلیغات متحرک در شرکتهای چند ملیتی هدف: بررسی تاثیر تبلیغات متحرک بر برند سازمان. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه تبلیغات متحرک در شرکتهای چند ملیتی دارای ۱۸ سوال است. نوع …

ادامه مطلب »