خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی

پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی   هدف: بررسی میزان مشارکت افراد در بودجه بندی و نگرش سرپرست نسبت به این مشارکت. نحوه تکمیل: پرسشنامه زیر از سه بخش تشکیل شده است. در هر یک از بخش ها با توجه به طیف، نظر خود را مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای و ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت …

ادامه مطلب »