خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه بودجه بندی بر مبنای صفر ZBB

پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت

پرسشنامه بودجه بندی بر مبنای صفر ZBB هدف : بررسی استراتژی های بودجه بندی برای تخصیص منابع نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد زیر که در زمینه بودجه بندی بر مبنای صفر می‌باشد، با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. …

ادامه مطلب »