خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه بررسی میزان مشارکت و درگیری افراد

پرسشنامه بررسی میزان مشارکت و درگیری افراد   هدف پرسشنامه : بررسی میزان مشارکت و درگیری افراد در سازمان . نحوه تکمیل : در انجام وظایف مختلف (فرهنگ)، با توجه به طیف، نظر خود را بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه بررسی میزان مشارکت و درگیری افراد دارای ۱۰ سوال و …

ادامه مطلب »