خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه بررسی ریسک شرکت

پرسشنامه بررسی ریسک شرکت   هدف پرسشنامه : بررسی ادراک مدیران از ریسک به عنوان یک مولفه از استراتژی شرکت.   نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۴ سوال ۵ گزینه ای  و یک سوال باز طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. …

ادامه مطلب »