خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه بازاریابی

پرسشنامه بازاریابی هدف پرسشنامه  : این پرسشنامه، به بررسی میزان توجه سازمان به واحد بازاریابی و فعالیت های انجام شده در این واحد می پردازد. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه بازاریابی دارای ۳۶ سوال …

ادامه مطلب »