خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه بازارهای ارگانیک

 پرسشنامه بازارهای ارگانیک   هدف پرسشنامه  : بررسی میزان اهمیت عوامل مؤثر بر توسعه آینده بازار ارگانیک   نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از موارد پرسشنامه را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 27   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : …

ادامه مطلب »