خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه ایدئولوژی اخلاقی

 پرسشنامه ایدئولوژی اخلاقی   هدف پرسشنامه : بررسی ایدئولوژی اخلاقی.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  20   نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه …

ادامه مطلب »