خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه انگیزه تغییر رفتار در بیماران

پرسشنامه انگیزه تغییر رفتار در بیماران هدف : بررسی انگیزه تغییر رفتار در بیماران . نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه انگیزه تغییر رفتار در بیماران دارای ۱۲ سوال است. …

ادامه مطلب »