خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه های لجستیک (۱)

 پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه های لجستیک هدف: بررسی میزان انعطاف پذیری برنامه‌های لجستیک نحوه تکمیل این پرسشنامه : میزان وجود هر یک از موارد زیر را در سازمان با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است .   و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه های لجستیک دارای ۱۰ سوال …

ادامه مطلب »