خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه انطباق شیوه های آموزش با کارکنان قدیمی تر

پرسشنامه انطباق شیوه های آموزش با کارکنان قدیمی تر هدف پرسشنامه : تعیین روش های مناسب برای آموزش کارکنان با تجربه تر سازمان.   نحوه تکمیل : میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را در آموزش کارکنان قدیمی و با تجربه تر مشخص کنید.   توضیحات :  سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   …

ادامه مطلب »