خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه انحرافات اخلاقی

 پرسشنامه انحرافات اخلاقی   هدف پرسشنامه : بررسی میزان انحرافات اخلاقی.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه انحرافات اخلاقی دارای  ۳۳ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد.     روایی …

ادامه مطلب »