خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه امنیت شخصی غذا

پرسشنامه امنیت شخصی غذا   هدف پرسشنامه : بررسی ادراک کارکنان از امنیت شخصی غذا. نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  4 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : …

ادامه مطلب »