خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه اقدامات زیست محیطی هتل

پرسشنامه اقدامات زیست محیطی هتل هدف : بررسی نگرش های مشتریان نسبت به اقدامات زیست محیطی ( اقدامات سبز) انجام شده توسط هتل. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله ، نظرخود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه اقدامات زیست محیطی …

ادامه مطلب »